RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
„2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP – 29.09.2020” dotyczy wsparcia utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.
Tytuł projektu: Wsparcie płynności finansowej Firmy Usługowej Hubert Węglarski w okresie epidemii Covid-19. Wartość projektu: 23535,33 zł
Cel i planowane efekty: Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nie rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego na podstawie KSH, nie rozpoczęcie postępowania upadłościowego na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nie zawieszenie działalności gospodarczej w okresie od 2020-11-01 do 2021-01-31.